- Địa chỉ: Từ Liêm, Hà Nội
- Phone: 0975438686
- Facebook: http://facebook.com/maygowoodtech